Privacyverklaring Inner Power Circle

Inner Power Circle vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met connect@innerpowercircle.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?
Inner Power Circle is mijn bedrijfsnaam. Ik (Mieke Boots) onderneem in de Nieuwe Wereld en de voorwaarden hiervoor ben ik aan het verkennen. Het vraagt in ieder geval om buiten de kaders te denken, zo ook met waardebepaling voor diensten die ik lever. Ik ben de  verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. 

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan jouw social media accounts en jouw website. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot een jaar na het einde van onze overeenkomst. 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen. 

Inner Power Circle zoekt – passend bij de Nieuwe Wereld – hoe jouw ervaringen gedeeld kunnen worden via de website van Inner Power Circle, social media kanalen of eigen uitgegeven nieuwsbrieven. Dit zal altijd vooraf met jou worden afgestemd op het gebruik ervan.  

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren, gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb wil mijn diensten op een zo goed mogelijke manier aanbieden om de wijsheid van Tzolkin zo goed mogelijk te kunnen verspreiden en zo nodig mijn website verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij gebonden aan de bewaartermijnen van Google.

Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. 

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van één van mijn opdrachtgevers waar ik een bedrijfstraining verzorg.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Inner Power Circle om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar connect@innerpowercircle.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs. 

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
Inner Power Circle verstrekt jouw gegevens niet aan derde partijen. 

Artikel 6 Slotbepalingen
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar connect@innerpowercircle.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Ik ga er vanuit dat we er altijd samen uitkomen.

© 2023 Alle rechten voorbehouden